1
מאת Wong, K. M.,, Chan, C. L.,
יצא לאור 1997
ספר
4
ספר
7
מאת Seow-Choen, Francis, Dr.
יצא לאור 2005
מחברים אחרים: ...Chan, C. L....
ספר
8
מאת Wong, K. M.
יצא לאור 1997
מחברים אחרים: ...Chan, C. L....
ספר
9
מאת Lim, Boo Liat.
יצא לאור 1999
מחברים אחרים: ...Chan, C. L....
ספר
10
מאת Clarke, Charles.
יצא לאור 1997
מחברים אחרים: ...Chan, C. L....
ספר
11
יצא לאור 1991
מחברים אחרים: ...Chan, C. L....
ספר
12
יצא לאור 1991
מחברים אחרים: ...Chan, C. L....
ספר