1
Bằng Fuad Ismail.
Được phát hành 2003
Sách
3
Bằng Rohidzir Rais.
Được phát hành 2011
Tác giả khác: ...Fuad Ismail....
Sách