1
Bằng Timmis, Adam D.
Được phát hành 1993
Sách
2
Bằng Timmis, Adam D.,, Nathan, Anthony W., Sullivan, Ian D.
Được phát hành 1997
Sách