A muslim theory of human society an investigation into the sociological thought of Malik Bennabi

Opis bibliograficzny
1. autor: El-Masawi
Format: Książka
Język:English
Wydane: Selangor Thinkers Library 1998
Hasła przedmiotowe:

Open Shelf Collection

Szczegóły zapisu Open Shelf Collection
Sygnatura: BP173.25 E46 1998
BP80 B4M578
Egzemplarz Dostępne
Komentarze:
  • BOK
Egzemplarz Dostępne