Breast cancer : new horizons in research and treatment /

Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Tobias, Jeffrey S., Houghton, Joan., Henderson, I. Craig.
Format: Książka
Język:English
Wydane: London : Arnold, 2001
Hasła przedmiotowe:

Open Shelf Collection

Szczegóły zapisu Open Shelf Collection
Sygnatura: WP 870 B828 2001
Egzemplarz Dostępne