Headache /

"The first section, Acute Headaches, includes those headaches that we all need to be aware of on a daily basis, particularly in the ER. These headache disorders can present challenges in diagnosis and treatment that are unique to emergency medicine. The second section, Episodic Headaches, is re...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Schwedt, Todd J.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2010.
Seria:Cambridge medicine.
Cambridge pocket clinicians.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!