HbA1c in diabetes : case studies using IFCC units /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Manley, Susan., Stratton, Irene., Gough, Stephen, Ph. D.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Chichester, West Sussex, UK ; Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2010.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Publisher description
Table of contents only
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!