Incontinence in the elderly /

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Tobin, Gerald W.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: London : E. Arnold, 1992.
Ämnen:

Open Shelf Collection

Beståndsuppgifter i Open Shelf Collection
Signum: WJ 146 T629 1992
Exemplar 1 Tillgänglig