Female urinary incontinence /

Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Sjoberg,Nils-Otto., Holmdahl,Tore H., Crafoord,Kristina.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: New York ; London : Parthenon Pub.Group, 2000.
Ämnen:

Open Shelf Collection

Beståndsuppgifter i Open Shelf Collection
Signum: WJ 146 F329 2000
Exemplar 1 Tillgänglig