Informational society : an economic theory of discovery, invention, and innovation /

Opis bibliograficzny
1. autor: Norman, Alfred Lorn.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Boston, Mass. : Kluwer Academic Pub., 1993
Hasła przedmiotowe:

Open Shelf Collection

Szczegóły zapisu Open Shelf Collection
Sygnatura: HC79 I55N842
Egzemplarz 1 Dostępne