Informational society : an economic theory of discovery, invention, and innovation /

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Norman, Alfred Lorn.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Boston, Mass. : Kluwer Academic Pub., 1993
Ämnen:

Open Shelf Collection

Beståndsuppgifter i Open Shelf Collection
Signum: HC79 I55N842
Exemplar 1 Tillgänglig