Cork : biology, production and uses /

Bibliografske podrobnosti
Glavni avtor: Pereira, Helena.
Format: Knjiga
Jezik:English
Izdano: Amsterdam ; London : Elsevier, 2007.
Teme:

Open Shelf Collection

Podrobnosti zaloge Open Shelf Collection
Signatura: HD9769 C73P436
Kopija Prosto