Cork : biology, production and uses /

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Pereira, Helena.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Amsterdam ; London : Elsevier, 2007.
Ämnen:

Open Shelf Collection

Beståndsuppgifter i Open Shelf Collection
Signum: HD9769 C73P436
Exemplar Tillgänglig