Kanser Payudara : teman ke akhir hayat /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Hasanah Che Ismail.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Malay
Được phát hành: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2011.
Những chủ đề:

Open Shelf Collection

Chi tiết quỹ từ Open Shelf Collection
Số hiệu: WP 870 H344 2011
Sao chép Sẵn có
Sao chép Na cest? z Perpustakaan Sultan Abdul Samad (Main Library) do Medicine & Health Sciences Library