Journeys through mental illness : clients' experiences and understandings of mental distress /

Opis bibliograficzny
1. autor: Foster, Juliet L. H.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2007
Hasła przedmiotowe:

Open Shelf Collection

Szczegóły zapisu Open Shelf Collection
Sygnatura: WM 29.5 F755 2007
Egzemplarz Dostępne