Pengambilan suplemen diet : untuk pesakit kanser payudara /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Zalilah Mohd Shariff.
Tác giả khác: Zalina Abu Zaid., Kandiah, Mirnalini.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Malay
Được phát hành: Serdang, Selangor : Institut Pengajian Sains Sosial, Universiti Putra Malaysia, 2011.
Những chủ đề:

Open Shelf Collection

Chi tiết quỹ từ Open Shelf Collection
Số hiệu: WP 870 Z22 2011
Sao chép Sẵn có
Sao chép Sẵn có