Pengambilan tenaga : untuk pesakit kanser payudara /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Zalina Abu Zaid.
Tác giả khác: Zalilah Mohd Shariff., Mirnalini Kandiah.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Malay
Được phát hành: Serdang, Selangor : Institut Sains Sosial, Universiti Putra Malaysia, 2010.
Những chủ đề:

Open Shelf Collection

Chi tiết quỹ từ Open Shelf Collection
Số hiệu: RC280 B8Z22
WP 170 Z22 2010
Sao chép Sẵn có
Sao chép Sẵn có
Sao chép Sẵn có