Community mental health : a general introduction /

Dades bibliogràfiques
Autor principal: Bloom, Bernard L.
Format: Llibre
Idioma:English
Publicat: Monterey, Calif. : Brooks/Cole, 1984.
Edició:2nd ed.
Matèries:

Open Shelf Collection

Detall dels fons de Open Shelf Collection
Topogràfic: WM 30 B655 1984
Còpia 1 Disponible