Community mental health : a general introduction /

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Bloom, Bernard L.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Monterey, Calif. : Brooks/Cole, 1984.
Upplaga:2nd ed.
Ämnen:

Open Shelf Collection

Beståndsuppgifter i Open Shelf Collection
Signum: WM 30 B655 1984
Exemplar 1 Tillgänglig