Cytotoxic properties of phosphinegold (I) dithiocarbamates on breast carcinoma cell line MCF-7 /

Opis bibliograficzny
1. autor: Goh, Zheng Jie.
Format: Thesis Książka
Język:English
Wydane: 2017.
Hasła przedmiotowe:

Thesis Collection

Szczegóły zapisu Thesis Collection
Sygnatura: FPSK(m) 2017 3
Egzemplarz Dostępne