Cytotoxic properties of phosphinegold (I) dithiocarbamates on breast carcinoma cell line MCF-7 /

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Goh, Zheng Jie.
Materialtyp: Lärdomsprov Bok
Språk:English
Publicerad: 2017.
Ämnen:

Thesis Collection

Beståndsuppgifter i Thesis Collection
Signum: FPSK(m) 2017 3
Exemplar Tillgänglig