Choline as a molecular imaging biomarker for assessing breast cancer aggressiveness /

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Shazreen Shaharuddin.
Materialtyp: Lärdomsprov Bok
Språk:English
Publicerad: 2017.
Ämnen:

Thesis Collection

Beståndsuppgifter i Thesis Collection
Signum: FPSK(p) 2017 36
Exemplar Tillgänglig