No less than a woman : improving breast cancer detection & diagnosis /

Dades bibliogràfiques
Autor principal: Rozi Mahmud, Prof. Datin Dr., (Autor)
Format: Llibre
Idioma:English
Publicat: Serdang, Selangor : Penerbit Universiti Putra Malaysia, 2017.
Periòdiques:Inaugural lecture (Universiti Putra Malaysia) ; no.214.
Matèries:

Open Shelf Collection

Detall dels fons de Open Shelf Collection
Topogràfic: LG173 S45S981 no.214
Còpia Disponible
Còpia Disponible
Còpia Disponible