Trích dẫn APA

Baghestan, A. G., & Musa Abu Hassan. (2011). Islamic understanding of information society: Interview with muslim scholars. Serdang, Selangor: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Trích dẫn kiểu Chicago

Baghestan, Abbas Ghanbari., and Musa Abu Hassan. Islamic Understanding of Information Society: Interview With Muslim Scholars. Serdang, Selangor: Penerbit Universiti Putra Malaysia, 2011.

Trích dẫn MLA

Baghestan, Abbas Ghanbari., and Musa Abu Hassan. Islamic Understanding of Information Society: Interview With Muslim Scholars. Serdang, Selangor: Penerbit Universiti Putra Malaysia, 2011.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.