Islamic understanding of information society : interview with muslim scholars /

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Baghestan, Abbas Ghanbari.
Outros autores: Musa Abu Hassan.
Formato: Libro
Idioma:English
Publicado: Serdang, Selangor : Penerbit Universiti Putra Malaysia, 2011.
Subjects:

Open Shelf Collection

Detalle de Existencias desde Open Shelf Collection
Número de Clasificación: BP173.25 B144
Copia Dispoñible