Islamic understanding of information society : interview with muslim scholars /

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Baghestan, Abbas Ghanbari.
Övriga upphovsmän: Musa Abu Hassan.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Serdang, Selangor : Penerbit Universiti Putra Malaysia, 2011.
Ämnen:

Open Shelf Collection

Beståndsuppgifter i Open Shelf Collection
Signum: BP173.25 B144
Exemplar Tillgänglig