Islamic understanding of information society : interview with muslim scholars /

Opis bibliograficzny
1. autor: Baghestan, Abbas Ghanbari.
Kolejni autorzy: Musa Abu Hassan.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Serdang, Selangor : Penerbit Universiti Putra Malaysia, 2011.
Hasła przedmiotowe:

Podobne zapisy