Islamic understanding of information society : interview with muslim scholars /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Baghestan, Abbas Ghanbari.
Tác giả khác: Musa Abu Hassan.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Serdang, Selangor : Penerbit Universiti Putra Malaysia, 2011.
Những chủ đề:

Những quyển sách tương tự