Kejelekitan Sosial Komuniti Maya dan Hubungan Interpersonal Melalui Komunikasi Berperantara Komputer

Internet yang terdapat dalam komputer digunakan oleh ahli komuniti maya untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Perisian berasaskan internet seperti Saling Bual Internet (Internet Relay Chat – IRC) merupakan satu contoh saluran bersifat interaktif yang dapat memenuhi matlamat hubungan inte...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Bolong, Jusang
Format: Thesis
Language:English
Published: 2006
Online Access:http://ethesis.upm.edu.my/id/eprint/1597/8/FBMK_2006_11.pdf