Trích dẫn APA

Zavare, M. A. (2013). Impact of three health educational strategies on breast self-examination knowledge, beliefs and practices among female public university students.

Trích dẫn kiểu Chicago

Zavare, Mehrnoosh Akhtari. Impact of Three Health Educational Strategies On Breast Self-examination Knowledge, Beliefs and Practices Among Female Public University Students. 2013.

Trích dẫn MLA

Zavare, Mehrnoosh Akhtari. Impact of Three Health Educational Strategies On Breast Self-examination Knowledge, Beliefs and Practices Among Female Public University Students. 2013.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.