שליחה במסרון: Towards an Islamic Paradigm of the Information Society