Quality of care for adult Type 2 diabetes mellitus at a University Primary Care Centre in Malaysia.

Background: Type 2 Diabetes Mellitus (T2D) with its concurrent cardiovascular risk factors such as hypertension and dyslipidaemia and its complications has now accounted for the majority of national and global morbidity and mortality. Aims & Objective: The study aimed to determine the prevalenc...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Główni autorzy: Chew, Boon How, Khoo, Ee Ming, Chia, Yook Chin
Format: Artykuł
Język:English
English
Wydane: Drunpp-Sarajevo 2011
Dostęp online:http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/24461/1/Quality%20of%20care%20for%20adult%20Type%202%20diabetes%20mellitus%20at%20a%20University%20Primary%20Care%20Centre%20in%20Malaysia.pdf
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!