Trích dẫn APA

Mohd Sidik, S. (2011). Prevalence of anxiety among women attending a primary care clinic in Malaysia. Royal College of General Practitioners.

Trích dẫn kiểu Chicago

Mohd Sidik, Sherina. Prevalence of Anxiety Among Women Attending a Primary Care Clinic in Malaysia. Royal College of General Practitioners, 2011.

Trích dẫn MLA

Mohd Sidik, Sherina. Prevalence of Anxiety Among Women Attending a Primary Care Clinic in Malaysia. Royal College of General Practitioners, 2011.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.