Trích dẫn APA

Mohd Sidik, S. (2012). Criterion validity of the PHQ-9 (Malay Version)in a primary care clinic in Malaysia. Malaysian Medical Association.

Trích dẫn kiểu Chicago

Mohd Sidik, Sherina. Criterion Validity of the PHQ-9 (Malay Version)in a Primary Care Clinic in Malaysia. Malaysian Medical Association, 2012.

Trích dẫn MLA

Mohd Sidik, Sherina. Criterion Validity of the PHQ-9 (Malay Version)in a Primary Care Clinic in Malaysia. Malaysian Medical Association, 2012.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.