Trích dẫn APA

Mohd Sidik, S. (2012). Prevalence of depression among women attending a primary urban care clinic in Malaysia. Singapore Medical Association.

Trích dẫn kiểu Chicago

Mohd Sidik, Sherina. Prevalence of Depression Among Women Attending a Primary Urban Care Clinic in Malaysia. Singapore Medical Association, 2012.

Trích dẫn MLA

Mohd Sidik, Sherina. Prevalence of Depression Among Women Attending a Primary Urban Care Clinic in Malaysia. Singapore Medical Association, 2012.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.