Komunikasi melalui internet dan interaksi sosial dalam kalangan staf organisasi.

Pendakatan komunikasi menggunakan internet dan hubungannya dengan interaksi sosial dalam kalangan staf dalam sesebuah organisasi terpilih.

Bibliographic Details
Main Authors: Bolong, Jusang, Rahmat @ Shahri, SN Khawati
Other Authors: Omar, Siti Zobidah
Format: Book Section
Published: Penerbit Universiti Putra Malaysia 2012