Kesan program e-komuniti PERDA terhadap peserta.

Kajian mengenai kesan penggunaan komputer dalam E-Komuniti di PERDA.

Bibliographic Details
Main Authors: Bolong, Jusang, Cheah, Fee Lian, Abu Hassan, Musa
Other Authors: Wan Mahmud, Wan Amizah
Format: Book Section
Language:Malay
Published: Pusat pengajian media dan komunikasi, UKM 2012