UPM jadi tumpuan pelajar asing

Universiti Putra Malaysia (UPM) menjadi tumpuan bagi pelajar-pelajar luar negara terutamanya dari IRan apabila pusat pengajian tinggi itu diiktiraf sebagai universiti penyelidikan, baru-baru ini.

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Utusan Malaysia,
التنسيق: صحيفة
اللغة:English
Malay
منشور في: 2008
الوصول للمادة أونلاين:http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/2909/1/0020.jpg