UPM jadi tumpuan pelajar asing

Universiti Putra Malaysia (UPM) menjadi tumpuan bagi pelajar-pelajar luar negara terutamanya dari IRan apabila pusat pengajian tinggi itu diiktiraf sebagai universiti penyelidikan, baru-baru ini.

Détails bibliographiques
Auteur principal: Utusan Malaysia,
Format: Journal
Langue:English
Malay
Publié: 2008
Accès en ligne:http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/2909/1/0020.jpg