UPM jadi tumpuan pelajar asing

Universiti Putra Malaysia (UPM) menjadi tumpuan bagi pelajar-pelajar luar negara terutamanya dari IRan apabila pusat pengajian tinggi itu diiktiraf sebagai universiti penyelidikan, baru-baru ini.

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Utusan Malaysia,
Materialtyp: Tidning
Språk:English
Malay
Publicerad: 2008
Länkar:http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/2909/1/0020.jpg