UPM jadi tumpuan pelajar asing

Universiti Putra Malaysia (UPM) menjadi tumpuan bagi pelajar-pelajar luar negara terutamanya dari IRan apabila pusat pengajian tinggi itu diiktiraf sebagai universiti penyelidikan, baru-baru ini.

書目詳細資料
主要作者: Utusan Malaysia,
格式: 報紙
語言:English
Malay
出版: 2008
在線閱讀:http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/2909/1/0020.jpg