Faktor pencetus perilaku pencarian maklumat produk halal dalam kalangan keluarga Islam.

Keperluan maklumat merupakan keperluan kognitif bagi setiap individu dalam keluarga. Aktiviti pencarian maklumat merupakan perkara asas dalam perkongsian maklumat terutama dalam konteks kecelaruan maklumat produk halal di pasaran. Kertas kerja ini akan menumpukan kepada faktor yang mencetuskan peril...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Yusoff, Siti Zanariah, Adzharuddin, Nor Azura, Bolong, Jusang
Format: Article
Language:English
Published: 2014
Online Access:http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/32150/1/Faktor%20pencetus%20perilaku%20pencarian%20maklumat%20produk%20halal%20dalam%20kalangan%20keluarga%20Islam.pdf