Terapi kognitif tingkah laku bagi rawatan anzieti

Terapi Kognitif Tingkah Laku bagi Rawatan Anzieti ini mempunyai lapan sesi yang boleh dijalankan secara kelompok atau individu oleh ahli terapi yang telah dilatih untuk menggunakannya. Buku ini amat berguna sebagai bahan bacaan dan rujukan kepada individu yang berminat untuk mengetahui teknik kognit...

وصف كامل

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون: Mukhtar, Firdaus, Tian, Po Oei
التنسيق: كتاب
اللغة:English
منشور في: Penerbit Universiti Putra Malaysia 2011
الوصول للمادة أونلاين:http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/32475/1/Terapi%20kognitif%20tingkah%20laku%20bagi%20rawatan%20anzieti.pdf