Terapi kognitif tingkah laku bagi rawatan anzieti

Terapi Kognitif Tingkah Laku bagi Rawatan Anzieti ini mempunyai lapan sesi yang boleh dijalankan secara kelompok atau individu oleh ahli terapi yang telah dilatih untuk menggunakannya. Buku ini amat berguna sebagai bahan bacaan dan rujukan kepada individu yang berminat untuk mengetahui teknik kognit...

ver descrição completa

Detalhes bibliográficos
Principais autores: Mukhtar, Firdaus, Tian, Po Oei
Formato: Livro
Idioma:English
Publicado em: Penerbit Universiti Putra Malaysia 2011
Acesso em linha:http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/32475/1/Terapi%20kognitif%20tingkah%20laku%20bagi%20rawatan%20anzieti.pdf