Terapi kognitif tingkah laku bagi rawatan anzieti

Terapi Kognitif Tingkah Laku bagi Rawatan Anzieti ini mempunyai lapan sesi yang boleh dijalankan secara kelompok atau individu oleh ahli terapi yang telah dilatih untuk menggunakannya. Buku ini amat berguna sebagai bahan bacaan dan rujukan kepada individu yang berminat untuk mengetahui teknik kognit...

Full beskrivning

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsmän: Mukhtar, Firdaus, Tian, Po Oei
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Penerbit Universiti Putra Malaysia 2011
Länkar:http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/32475/1/Terapi%20kognitif%20tingkah%20laku%20bagi%20rawatan%20anzieti.pdf