Random walkers based segmentation method for breast thermography

In breast thermography diagnostic, proper detection and segmentation of the areola area as well as detection of breast boundaries present the biggest challenge. As the boundaries of breasts especially in the upper quadrants are usually not present, this produces a great deal of challenge to segment...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Główni autorzy: Moghbel, Mehrdad, Mahmud, Rozi, Mashohor, Syamsiah, Saripan, M. Iqbal
Format: Conference or Workshop Item
Język:English
Wydane: IEEE 2012
Dostęp online:http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/39591/1/Random%20walkers%20based%20segmentation%20method%20for%20breast%20thermography.pdf
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!