Trích dẫn APA

Mohd Sidik, S. (2005). The prevalence of anxiety among medical students. Faculty of Medicine and Health Sciences, Universiti Putra Malaysia.

Trích dẫn kiểu Chicago

Mohd Sidik, Sherina. The Prevalence of Anxiety Among Medical Students. Faculty of Medicine and Health Sciences, Universiti Putra Malaysia, 2005.

Trích dẫn MLA

Mohd Sidik, Sherina. The Prevalence of Anxiety Among Medical Students. Faculty of Medicine and Health Sciences, Universiti Putra Malaysia, 2005.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.