Transformasi kesihatan wanita: ke arah kesejahteraan komuniti

Hambatan budaya, tanggapan yang kurang tepat mengenai penyakit, kurangnya kesedaran, malu dan rendah status ekonomi merupakan akar masalah yang dihadapi oleh wanita sepanjang hidup yang memberi kesan buruk terhadap kesihatan mereka. Status dan penjagaan diri wanita semasa kanak-kanak, remaja, dewasa...

وصف كامل

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Abdul Latiff, Latiffah
التنسيق: Inaugural Lecture
اللغة:English
English
منشور في: Universiti Putra Malaysia Press 2014
الوصول للمادة أونلاين:http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/41607/1/Cover.pdf
http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/41607/2/Transformasi.pdf