Transformasi kesihatan wanita: ke arah kesejahteraan komuniti

Hambatan budaya, tanggapan yang kurang tepat mengenai penyakit, kurangnya kesedaran, malu dan rendah status ekonomi merupakan akar masalah yang dihadapi oleh wanita sepanjang hidup yang memberi kesan buruk terhadap kesihatan mereka. Status dan penjagaan diri wanita semasa kanak-kanak, remaja, dewasa...

詳細記述

書誌詳細
第一著者: Abdul Latiff, Latiffah
フォーマット: Inaugural Lecture
言語:English
English
出版事項: Universiti Putra Malaysia Press 2014
オンライン・アクセス:http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/41607/1/Cover.pdf
http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/41607/2/Transformasi.pdf