Transformasi kesihatan wanita: ke arah kesejahteraan komuniti

Hambatan budaya, tanggapan yang kurang tepat mengenai penyakit, kurangnya kesedaran, malu dan rendah status ekonomi merupakan akar masalah yang dihadapi oleh wanita sepanjang hidup yang memberi kesan buruk terhadap kesihatan mereka. Status dan penjagaan diri wanita semasa kanak-kanak, remaja, dewasa...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Abdul Latiff, Latiffah
Định dạng: Inaugural Lecture
Ngôn ngữ:English
English
Được phát hành: Universiti Putra Malaysia Press 2014
Truy cập trực tuyến:http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/41607/1/Cover.pdf
http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/41607/2/Transformasi.pdf